Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
137334

Huyện Triệu Sơn triển khai đồng bộ các giải pháp đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Ngày 25/12/2014 23:28:56

Cùng với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ huyện Triệu Sơn đã ban hành 7 nghị quyết (trong đó có 1 nghị quyết chuyên đề về công tác giáo dục - đào tạo).

Để bảo đảm các điều kiện cần thiết thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết, Đảng bộ huyện Triệu Sơn đã xây dựng 4 chương trình trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ, đó là: Đầu tư kết cấu hạ tầng và xây dựng nông thôn mới; phát triển công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp gắn với phát triển đô thị; xây dựng nông nghiệp chất lượng cao và hiệu quả; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Sau khi nghị quyết được ban hành, ban tuyên giáo huyện ủy đã tham mưu cho thường trực huyện ủy xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể như: Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban thường vụ phụ trách cụm theo dõi, chỉ đạo kịp thời; xây dựng lịch học tập nghị quyết và tổ chức triển khai học tập, quán triệt nghị quyết đến từng tổ chức cơ sở Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân theo đúng thời gian quy định, nội dung phù hợp với đối tượng, thực tiễn tại cơ sở; quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên có năng lực, chuyên môn, nhiệt tình và trách nhiệm, được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, nội dung liên quan phục vụ công tác tuyên truyền.

Để nghị quyết đi vào cuộc sống, trước mỗi đợt quán triệt, ban tuyên giáo huyện ủy đã soạn thảo đề cương tuyên truyền theo nguyên tắc bám sát mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện, trên cơ sở đó, vận dụng linh hoạt để xây dựng những mục tiêu, giải pháp phù hợp với thực tiễn ở cơ sở, chỉ rõ những việc cấp ủy các cấp cần làm. Trong quá trình triển khai thực hiện, huyện Triệu Sơn đều phân công cán bộ theo dõi, kiểm tra, kịp thời rút kinh nghiệm những mặt làm được cũng như hạn chế để đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả. Sau khi học tập, quán triệt nghị quyết, mỗi cấp ủy đã nhanh chóng xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, có kế hoạch hành động từng tháng, từng quý, từng năm, bảo đảm vận dụng sáng tạo và cụ thể hóa nghị quyết của đảng bộ cấp trên và nghị quyết của đảng bộ mình với những mục tiêu, giải pháp cụ thể, khối lượng công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành. Hàng năm, huyện Triệu Sơn tổ chức các lớp quán triệt, triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng cho hàng trăm lượt cán bộ chủ chốt, bí thư chi bộ, ban giám hiệu các trường học... Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt cao (cấp huyện đạt trên 95%, cấp cơ sở đạt từ 80 đến 85% trở lên).

Với cách làm trên, việc triển khai các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng bộ Triệu Sơn đã sớm đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ thông qua các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Nổi bật là thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 04 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2012-2015”. Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng, có tính bức thiết trên địa bàn huyện. Sau 3 năm thực hiện, đến nay chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn trên địa bàn huyện được nâng lên rõ rệt cụ thể: năm học 2011-2012, chất lượng giáo dục mũi nhọn xếp thứ 16, đến năm học 2012-2013 xếp thứ 5 toàn tỉnh; năm học 2011-2012, toàn huyện có 16,1% trường chuẩn quốc gia, hết năm 2014 có 47% trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Các hoạt động khuyến học, khuyến tài được quan tâm triển khai sâu rộng. Số học sinh khá, giỏi các cấp học tăng, nhiều học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Bên cạnh đó, huyện Triệu Sơn còn nỗ lực thực hiện các nghị quyết thực hiện phương hướng, nhiệm vụ trong năm đạt kết quả. Đến nay, huyện đã có 1 xã (Minh Dân) hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 13%. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ trong GDP chuyển dịch đúng hướng. Sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt trên 130.000 tấn, luôn đạt và vượt mục tiêu đại hội đề ra. Kết cấu hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, chính sách an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định chính trị từ cơ sở, hoạt động của hệ thống chính trị không ngừng được đổi mới, lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố, tăng cường.


Huyện Triệu Sơn triển khai đồng bộ các giải pháp đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đăng lúc: 25/12/2014 23:28:56 (GMT+7)

Cùng với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ huyện Triệu Sơn đã ban hành 7 nghị quyết (trong đó có 1 nghị quyết chuyên đề về công tác giáo dục - đào tạo).

Để bảo đảm các điều kiện cần thiết thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết, Đảng bộ huyện Triệu Sơn đã xây dựng 4 chương trình trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ, đó là: Đầu tư kết cấu hạ tầng và xây dựng nông thôn mới; phát triển công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp gắn với phát triển đô thị; xây dựng nông nghiệp chất lượng cao và hiệu quả; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Sau khi nghị quyết được ban hành, ban tuyên giáo huyện ủy đã tham mưu cho thường trực huyện ủy xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể như: Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban thường vụ phụ trách cụm theo dõi, chỉ đạo kịp thời; xây dựng lịch học tập nghị quyết và tổ chức triển khai học tập, quán triệt nghị quyết đến từng tổ chức cơ sở Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân theo đúng thời gian quy định, nội dung phù hợp với đối tượng, thực tiễn tại cơ sở; quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên có năng lực, chuyên môn, nhiệt tình và trách nhiệm, được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, nội dung liên quan phục vụ công tác tuyên truyền.

Để nghị quyết đi vào cuộc sống, trước mỗi đợt quán triệt, ban tuyên giáo huyện ủy đã soạn thảo đề cương tuyên truyền theo nguyên tắc bám sát mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện, trên cơ sở đó, vận dụng linh hoạt để xây dựng những mục tiêu, giải pháp phù hợp với thực tiễn ở cơ sở, chỉ rõ những việc cấp ủy các cấp cần làm. Trong quá trình triển khai thực hiện, huyện Triệu Sơn đều phân công cán bộ theo dõi, kiểm tra, kịp thời rút kinh nghiệm những mặt làm được cũng như hạn chế để đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả. Sau khi học tập, quán triệt nghị quyết, mỗi cấp ủy đã nhanh chóng xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, có kế hoạch hành động từng tháng, từng quý, từng năm, bảo đảm vận dụng sáng tạo và cụ thể hóa nghị quyết của đảng bộ cấp trên và nghị quyết của đảng bộ mình với những mục tiêu, giải pháp cụ thể, khối lượng công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành. Hàng năm, huyện Triệu Sơn tổ chức các lớp quán triệt, triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng cho hàng trăm lượt cán bộ chủ chốt, bí thư chi bộ, ban giám hiệu các trường học... Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt cao (cấp huyện đạt trên 95%, cấp cơ sở đạt từ 80 đến 85% trở lên).

Với cách làm trên, việc triển khai các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng bộ Triệu Sơn đã sớm đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ thông qua các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Nổi bật là thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 04 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2012-2015”. Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng, có tính bức thiết trên địa bàn huyện. Sau 3 năm thực hiện, đến nay chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn trên địa bàn huyện được nâng lên rõ rệt cụ thể: năm học 2011-2012, chất lượng giáo dục mũi nhọn xếp thứ 16, đến năm học 2012-2013 xếp thứ 5 toàn tỉnh; năm học 2011-2012, toàn huyện có 16,1% trường chuẩn quốc gia, hết năm 2014 có 47% trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Các hoạt động khuyến học, khuyến tài được quan tâm triển khai sâu rộng. Số học sinh khá, giỏi các cấp học tăng, nhiều học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Bên cạnh đó, huyện Triệu Sơn còn nỗ lực thực hiện các nghị quyết thực hiện phương hướng, nhiệm vụ trong năm đạt kết quả. Đến nay, huyện đã có 1 xã (Minh Dân) hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 13%. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ trong GDP chuyển dịch đúng hướng. Sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt trên 130.000 tấn, luôn đạt và vượt mục tiêu đại hội đề ra. Kết cấu hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, chính sách an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định chính trị từ cơ sở, hoạt động của hệ thống chính trị không ngừng được đổi mới, lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố, tăng cường.