Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
58
Hôm qua:
39
Tuần này:
120
Tháng này:
245
Tất cả:
128785

BÀI TUYÊN TRUYỀN XD NTM NĂM 2021

Ngày 13/03/2021 11:06:32

Kính thưa Toàn  Thể  cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Thọ Bình!

Sau đây xin mời toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân Trong  xã  lắng nghe đài truyền thanh xã Thông qua  bài  tuyên truyền của  Ban chỉ đạo xây dựng NTM  Xã về xây dựng Nông thôn mới của xã .

 

BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ THỌ BÌNH

 

Kính thưa cán bộ, đảng viên và nhân dân Trong Toàn xã .

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia Về  XDNTM là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước nhằm phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng. nâng cao đời sống vật chất và  tinh thần cho người dân nông thôn.

Trong những năm qua, thực hiện chương trình  mục tiêu quốc gia XDNTM, được sự đồng thuận, đoàn kết nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị,  của từng  hộ gia đình và người dân, quê hương xã Thọ Bình có nhiều khởi sắc: Kinh tế xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần của  nhân dân được nâng lên (đến nay chỉ còn 102 hộ nghèo tương ứng 4,56% , Và trên  75 % gia đình được công nhận gia đình văn hóa) cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn được xây dựng, và Trên 70% đường giao thông được bê tông hóa, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xã, thôn đã và đang được đầu tư xây mới và  cải tạo nâng cấp đáp ứng các nhu cầu cho hoạt động cộng đồng. Tổng giá trị các công trình xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn mới, đầu tư phát triễn kinh tế, chỉnh trang nhà cửa trong nhân dân, các nguồn hổ trợ của  các cấp  trong gia đoạn xây dựng NTM đến nay lên đến gần 150 tỷ đồng trong đó: nguồn vốn của Trung ương, Tỉnh, Huyện ước tính 30% còn lại là  ngân sách xã và nguồn lực trong nhân dân.

Đến nay xã Thọ Bình đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã Nông thôn mới, hiện nay chỉ còn lại 1 số các tiểu tiêu chí, cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân đang tích cực thi đua thực hiện hoàn thành để được kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn NTM trong tháng 6/2021 với các nội dung sau:

Một là, Mỗi người dân là một tuyên truyền viên tích cực, vận động gia đình và mọi người xung quanh về công cuộc XDNTM là phong trào của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trước mắt tiếp tục chấp hành nghiêm những quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch covid-19 – tham gia mua BHYT để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, và cộng đồng xã hội.

Hai là, Mỗi người dân, từng gia đình, thôn, xã, các trường, trạm cần tích cực tham gia XD cơ sở vật chất, chỉnh trang nhà cửa; Thực hiện tốt công tác vệ sinh, môi trường, thu gom rác thải, trồng và chăm sóc hoa dọc hai bên lề đường tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh sạch, đẹp.

Ba là, Gia đình, tập thể, mỗi người dân thi đua lao động sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật từng bước đưa CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn; cải tạo vườn tạp, tích tụ chuyển đổi đất lúa sang sản xuất, nuôi trồng cây, con  có giá trị kinh tế cao, bền vững, thân thiện môi trường nhằm phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân.

Kính thưa toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã . Có được thành quả như  ngày hôm nay là sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của mỗi người dân, cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ hướng về quê hương của con em xa quê, những việc lớn, việc khó đảng bộ và nhân dân xã Thọ Bình đã phấn đấu vượt qua, và đạt được những thành quả rất đáng tự hào, đến nay chỉ còn một số tiểu tiêu chí đang hoàn thiện, đặc biệt trong đó là tiêu chí về cảnh quan, môi trường  hết sức quan trọng quyết định đến sự thành công trong xây dựng NTM, thời gian đang đi vào nước rút trong xây dựng NTM của xã , Ban chỉ đạo xây dựng NTM  xã Thọ Bình kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Thọ Bình đoàn kết phấn đấu thi đua quyết tâm hoàn thành các tiêu chí để được công nhận xã đạt chuẩn NTM trong tháng 6 năm 2021, nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần nhân dân, xây dựng xã  ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

Xin kính chúc toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên Toàn  xã  sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ THỌ BÌNH XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

                                                                                                                                            CC.vh-xh
                                                                                             
                                                                                                                                                Hoàng Văn Đang
 

  

BÀI TUYÊN TRUYỀN XD NTM NĂM 2021

Đăng lúc: 13/03/2021 11:06:32 (GMT+7)

Kính thưa Toàn  Thể  cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Thọ Bình!

Sau đây xin mời toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân Trong  xã  lắng nghe đài truyền thanh xã Thông qua  bài  tuyên truyền của  Ban chỉ đạo xây dựng NTM  Xã về xây dựng Nông thôn mới của xã .

 

BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ THỌ BÌNH

 

Kính thưa cán bộ, đảng viên và nhân dân Trong Toàn xã .

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia Về  XDNTM là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước nhằm phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng. nâng cao đời sống vật chất và  tinh thần cho người dân nông thôn.

Trong những năm qua, thực hiện chương trình  mục tiêu quốc gia XDNTM, được sự đồng thuận, đoàn kết nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị,  của từng  hộ gia đình và người dân, quê hương xã Thọ Bình có nhiều khởi sắc: Kinh tế xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần của  nhân dân được nâng lên (đến nay chỉ còn 102 hộ nghèo tương ứng 4,56% , Và trên  75 % gia đình được công nhận gia đình văn hóa) cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn được xây dựng, và Trên 70% đường giao thông được bê tông hóa, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xã, thôn đã và đang được đầu tư xây mới và  cải tạo nâng cấp đáp ứng các nhu cầu cho hoạt động cộng đồng. Tổng giá trị các công trình xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn mới, đầu tư phát triễn kinh tế, chỉnh trang nhà cửa trong nhân dân, các nguồn hổ trợ của  các cấp  trong gia đoạn xây dựng NTM đến nay lên đến gần 150 tỷ đồng trong đó: nguồn vốn của Trung ương, Tỉnh, Huyện ước tính 30% còn lại là  ngân sách xã và nguồn lực trong nhân dân.

Đến nay xã Thọ Bình đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã Nông thôn mới, hiện nay chỉ còn lại 1 số các tiểu tiêu chí, cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân đang tích cực thi đua thực hiện hoàn thành để được kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn NTM trong tháng 6/2021 với các nội dung sau:

Một là, Mỗi người dân là một tuyên truyền viên tích cực, vận động gia đình và mọi người xung quanh về công cuộc XDNTM là phong trào của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trước mắt tiếp tục chấp hành nghiêm những quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch covid-19 – tham gia mua BHYT để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, và cộng đồng xã hội.

Hai là, Mỗi người dân, từng gia đình, thôn, xã, các trường, trạm cần tích cực tham gia XD cơ sở vật chất, chỉnh trang nhà cửa; Thực hiện tốt công tác vệ sinh, môi trường, thu gom rác thải, trồng và chăm sóc hoa dọc hai bên lề đường tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh sạch, đẹp.

Ba là, Gia đình, tập thể, mỗi người dân thi đua lao động sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật từng bước đưa CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn; cải tạo vườn tạp, tích tụ chuyển đổi đất lúa sang sản xuất, nuôi trồng cây, con  có giá trị kinh tế cao, bền vững, thân thiện môi trường nhằm phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân.

Kính thưa toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã . Có được thành quả như  ngày hôm nay là sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của mỗi người dân, cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ hướng về quê hương của con em xa quê, những việc lớn, việc khó đảng bộ và nhân dân xã Thọ Bình đã phấn đấu vượt qua, và đạt được những thành quả rất đáng tự hào, đến nay chỉ còn một số tiểu tiêu chí đang hoàn thiện, đặc biệt trong đó là tiêu chí về cảnh quan, môi trường  hết sức quan trọng quyết định đến sự thành công trong xây dựng NTM, thời gian đang đi vào nước rút trong xây dựng NTM của xã , Ban chỉ đạo xây dựng NTM  xã Thọ Bình kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Thọ Bình đoàn kết phấn đấu thi đua quyết tâm hoàn thành các tiêu chí để được công nhận xã đạt chuẩn NTM trong tháng 6 năm 2021, nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần nhân dân, xây dựng xã  ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

Xin kính chúc toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên Toàn  xã  sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ THỌ BÌNH XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

                                                                                                                                            CC.vh-xh
                                                                                             
                                                                                                                                                Hoàng Văn Đang