Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
137334

Thực hiện công điện số: 15/CĐ-UBND, ngày 29/7/2021. của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn, về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Triệu Sơn .

Ngày 01/08/2021 10:49:02

Ngày 30/7 và 01/8/2021. Ban văn hóa xã Thọ Bình phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền lưu đồng về các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch, đưa thông tin về các công điện, quy định về phòng chống dịch của Bộ y tế, UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện triệu Sơn, UBND xã Thọ Bình đến từng khu dân cư, đăch biệt là khu vực chợ, để mọi người dân được biết và thực hiện nghiêm túc về công tác phòng chống dịch trong tình hình mới.

 

Ngày 30/7 và 01/8/2021.  Ban văn hóa xã Thọ Bình phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền lưu đồng về các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch, đưa thông tin về các công điện, quy định về phòng chống dịch của Bộ y tế, UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND  huyện triệu Sơn,  UBND xã Thọ Bình đến từng khu dân cư, đăch biệt là khu vực chợ, để mọi người dân được biết và thực hiện nghiêm túc về công tác phòng chống dịch trong tình hình mới.

 

 

 

 

 

 

 Một số hình ảnh trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch tại xã thọ Bình

Tin và ảnh: Công chức văn hóa: Hoàng Văn Đang 

Thực hiện công điện số: 15/CĐ-UBND, ngày 29/7/2021. của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn, về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Triệu Sơn .

Đăng lúc: 01/08/2021 10:49:02 (GMT+7)

Ngày 30/7 và 01/8/2021. Ban văn hóa xã Thọ Bình phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền lưu đồng về các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch, đưa thông tin về các công điện, quy định về phòng chống dịch của Bộ y tế, UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện triệu Sơn, UBND xã Thọ Bình đến từng khu dân cư, đăch biệt là khu vực chợ, để mọi người dân được biết và thực hiện nghiêm túc về công tác phòng chống dịch trong tình hình mới.

 

Ngày 30/7 và 01/8/2021.  Ban văn hóa xã Thọ Bình phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền lưu đồng về các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch, đưa thông tin về các công điện, quy định về phòng chống dịch của Bộ y tế, UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND  huyện triệu Sơn,  UBND xã Thọ Bình đến từng khu dân cư, đăch biệt là khu vực chợ, để mọi người dân được biết và thực hiện nghiêm túc về công tác phòng chống dịch trong tình hình mới.

 

 

 

 

 

 

 Một số hình ảnh trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch tại xã thọ Bình

Tin và ảnh: Công chức văn hóa: Hoàng Văn Đang