Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
137334

Sáng ngày 13/7/2021 Thẩm định xã đạt nông thôn mới tại xã Thọ Bình

Ngày 14/07/2021 17:01:34

Sáng ngày 13/7/2021, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của tỉnh đã về thẩm định xã đạt chuẩn NTM tại xã Thọ Bình. Dự buổi thẩm định có đồng chí Dương Văn Giang, Phó Chánh VP điều phối xây dựng NTM tỉnh; các thành viên đoàn thẩm định xây dựng NTM tỉnh. Tiếp và làm việc đoàn thẩm định về phía huyện Triệu Sơn có đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy; đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí trong BTV Huyện ủy, thành viên BCĐ xây dựng NTM của huyện và thành viên BCĐ xây dựng NTM xã Thọ Bình

     

 

 

 

 

 

DSC02323.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn thẩm địnhm thăm quan một số mô hình phát triển kinh tế tại xã Thọ Bình

 

                   

    


 DSC02321.JPG

Một số hình ảnh Đoàn thẩm định kiểm tra công tác xây dựng NTM tại xã Thọ Bình.
 

   Trước buổi làm việc tại huyện; Đoàn thẩm định đã đi kiểm tra thực tế về kết quả công tác xây dựng NTM tại địa phương; sau khi kiểm tra, Đoàn thẩm định đã về làm việc tại huyện, lãnh đạo  xã Thọ Bình đã báo cáo kết quả xây dựng NTM trên địa bàn xã trong những năm qua.

   Đại diện UBND huyện Triệu Sơn đồng chí Lê Phú Quốc, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo kết quả thẩm tra đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM cho xã Thọ Bình.

DSC02358.JPGDSC02355.JPG
Đoàn thẩm định làm việc tại huyện.

      Thọ Bình là xã miền núi thuộc vùng khó khăn của huyện Triệu Sơn, triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM xã đã tập trung triển khai sâu rộng các văn bản chỉ đạo về chương trình xây dựng NTM, BCĐ xã đã xây dựng kế hoạch và phân kỳ thực hiện từng nội dung của các tiêu chí trong xây dựng NTM; đẩy mạnh các phong trào thi đua huy động sự vào cuộc của nhân dân trong xây dựng NTM. Xã đã tập trung phát huy lợi thế để phát triển về lâm nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả và tăng các nguồn thu khác qua đó đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm tăng. Đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 46,58 triệu đồng/người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,16%. Diện mạo nông thôn của địa phương đã có nhiều đổi mới, người dân phấn khởi về kết quả xây dựng NTM trên địa bàn.
     Sau khi nghe báo cáo, đại diện thành viên Đoàn thẩm định của tỉnh đã phát biểu ý kiến, đánh giá về công tác xây dựng NTM tại xã Thọ Bình; lưu ý một số nội dung mà địa phương cần quan tâm để giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí trong xây dựng NTM.

      Đại diện lãnh đạo huyện, đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu cảm ơn các thành viên Đoàn thẩm định và tiếp thu các ý kiến đóng góp cho địa phương xã Thọ Bình.

     Đồng chí Dương Văn Giang, Phó chánh văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh đã đánh giá cao sự nỗ lực vươn lên trong thực hiện chương trình xây dựng NTM của xã Thọ Bình trong thời gian qua; để duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng NTM đồng chí đề nghị địa phương cần quan tâm phát huy lợi thế sẵn có tích tụ, tập trung đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; phát triển các sản phẩm OCOP công khai quản lý tốt quy hoạch. Đối với trường học các công trình đang xây dựng dở dang cần nhanh chóng hoàn thiện để phục vụ cho năm học mới, tiếp tục quan tâm đến công tác văn hóa, xã hội, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường; ổn định tình hình chính trị và đảm bảo tốt công tác ANTT trên địa bàn.

     Tại hội nghị các thành viên Đoàn thẩm định đã bỏ phiếu đánh giá, có 21/21 thành viên nhất trí  xã Thọ Bình đạt các tiêu chí về xây dựng NTM. 

Sáng ngày 13/7/2021 Thẩm định xã đạt nông thôn mới tại xã Thọ Bình

Đăng lúc: 14/07/2021 17:01:34 (GMT+7)

Sáng ngày 13/7/2021, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của tỉnh đã về thẩm định xã đạt chuẩn NTM tại xã Thọ Bình. Dự buổi thẩm định có đồng chí Dương Văn Giang, Phó Chánh VP điều phối xây dựng NTM tỉnh; các thành viên đoàn thẩm định xây dựng NTM tỉnh. Tiếp và làm việc đoàn thẩm định về phía huyện Triệu Sơn có đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy; đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí trong BTV Huyện ủy, thành viên BCĐ xây dựng NTM của huyện và thành viên BCĐ xây dựng NTM xã Thọ Bình

     

 

 

 

 

 

DSC02323.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn thẩm địnhm thăm quan một số mô hình phát triển kinh tế tại xã Thọ Bình

 

                   

    


 DSC02321.JPG

Một số hình ảnh Đoàn thẩm định kiểm tra công tác xây dựng NTM tại xã Thọ Bình.
 

   Trước buổi làm việc tại huyện; Đoàn thẩm định đã đi kiểm tra thực tế về kết quả công tác xây dựng NTM tại địa phương; sau khi kiểm tra, Đoàn thẩm định đã về làm việc tại huyện, lãnh đạo  xã Thọ Bình đã báo cáo kết quả xây dựng NTM trên địa bàn xã trong những năm qua.

   Đại diện UBND huyện Triệu Sơn đồng chí Lê Phú Quốc, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo kết quả thẩm tra đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM cho xã Thọ Bình.

DSC02358.JPGDSC02355.JPG
Đoàn thẩm định làm việc tại huyện.

      Thọ Bình là xã miền núi thuộc vùng khó khăn của huyện Triệu Sơn, triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM xã đã tập trung triển khai sâu rộng các văn bản chỉ đạo về chương trình xây dựng NTM, BCĐ xã đã xây dựng kế hoạch và phân kỳ thực hiện từng nội dung của các tiêu chí trong xây dựng NTM; đẩy mạnh các phong trào thi đua huy động sự vào cuộc của nhân dân trong xây dựng NTM. Xã đã tập trung phát huy lợi thế để phát triển về lâm nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả và tăng các nguồn thu khác qua đó đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm tăng. Đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 46,58 triệu đồng/người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,16%. Diện mạo nông thôn của địa phương đã có nhiều đổi mới, người dân phấn khởi về kết quả xây dựng NTM trên địa bàn.
     Sau khi nghe báo cáo, đại diện thành viên Đoàn thẩm định của tỉnh đã phát biểu ý kiến, đánh giá về công tác xây dựng NTM tại xã Thọ Bình; lưu ý một số nội dung mà địa phương cần quan tâm để giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí trong xây dựng NTM.

      Đại diện lãnh đạo huyện, đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu cảm ơn các thành viên Đoàn thẩm định và tiếp thu các ý kiến đóng góp cho địa phương xã Thọ Bình.

     Đồng chí Dương Văn Giang, Phó chánh văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh đã đánh giá cao sự nỗ lực vươn lên trong thực hiện chương trình xây dựng NTM của xã Thọ Bình trong thời gian qua; để duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng NTM đồng chí đề nghị địa phương cần quan tâm phát huy lợi thế sẵn có tích tụ, tập trung đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; phát triển các sản phẩm OCOP công khai quản lý tốt quy hoạch. Đối với trường học các công trình đang xây dựng dở dang cần nhanh chóng hoàn thiện để phục vụ cho năm học mới, tiếp tục quan tâm đến công tác văn hóa, xã hội, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường; ổn định tình hình chính trị và đảm bảo tốt công tác ANTT trên địa bàn.

     Tại hội nghị các thành viên Đoàn thẩm định đã bỏ phiếu đánh giá, có 21/21 thành viên nhất trí  xã Thọ Bình đạt các tiêu chí về xây dựng NTM.