Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
8
Hôm qua:
57
Tuần này:
65
Tháng này:
425
Tất cả:
136215

PHONG TRÀO VĂN HÓA VĂN NGHỆ- THỂ DỤC THỂ THAO XÃ THỌ BÌNH

Ngày 16/03/2021 10:28:09

 

 

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư xã Thọ Bình trong những năm qua đã thực hiện hiệu quả  có nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, góp phần  xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng  vững mạnh.

          Các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa được các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn xã tập trung thực hiện, như: đẩy mạnh phong trào  xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của làng văn hóa, cơ quan văn hóa; tập huấn nâng cao nghiệp vụ về văn hóa, thể dục - thể thao cho cán bộ thôn, làng; bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống ở các thôn; giáo dục đạo đức lối sống văn hóa, hành vi văn hóa của con người thông qua thực hiện các hương ước, quy ước thôn, làng , các cơ quan đã khai trương 14 thôn và 3 cơ quan, đơn vị văn hóa, đạt 100% kế hoạch huyện giao, đã được xét công nhận 11 thôn,  và 2 đơn vị đạt danh hiệu thôn, cơ quan văn hóa; Tại các đơn vị đã khai trương và được công nhận đạt danh hiệu văn hóa, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương và nhân dân vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, như: tăng cường quản lý, xây dựng và bảo tồn các  giá trị văn hóa; nêu cao cảnh giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm như:  ma túy, các tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình... góp phần giữ vững danh hiệu thôn, cơ quan, đơn vị văn hóa, từ đó đã góp phần vào việc gìn giữ và bảo tồn được các nền văn hóa của các dân tộc anh em trong xã.

 

Đội văn nghệ thôn 2 (Làng Mốc)

 

Đội văn nghệ thôn 11 (Làng ngọc sơn)

 

 

 

Đội văn nghệ thôn 12 (Làng bàn sáo)

 

 

 

Khai mạc giải bóng chuyền mở rộng xã Thọ Bình

Đại diện các đội tham gia giải bóng chuyền

 

 

Trận chung kết giải bóng chuyền mở rộng 

PHONG TRÀO VĂN HÓA VĂN NGHỆ- THỂ DỤC THỂ THAO XÃ THỌ BÌNH

Đăng lúc: 16/03/2021 10:28:09 (GMT+7)

 

 

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư xã Thọ Bình trong những năm qua đã thực hiện hiệu quả  có nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, góp phần  xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng  vững mạnh.

          Các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa được các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn xã tập trung thực hiện, như: đẩy mạnh phong trào  xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của làng văn hóa, cơ quan văn hóa; tập huấn nâng cao nghiệp vụ về văn hóa, thể dục - thể thao cho cán bộ thôn, làng; bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống ở các thôn; giáo dục đạo đức lối sống văn hóa, hành vi văn hóa của con người thông qua thực hiện các hương ước, quy ước thôn, làng , các cơ quan đã khai trương 14 thôn và 3 cơ quan, đơn vị văn hóa, đạt 100% kế hoạch huyện giao, đã được xét công nhận 11 thôn,  và 2 đơn vị đạt danh hiệu thôn, cơ quan văn hóa; Tại các đơn vị đã khai trương và được công nhận đạt danh hiệu văn hóa, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương và nhân dân vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, như: tăng cường quản lý, xây dựng và bảo tồn các  giá trị văn hóa; nêu cao cảnh giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm như:  ma túy, các tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình... góp phần giữ vững danh hiệu thôn, cơ quan, đơn vị văn hóa, từ đó đã góp phần vào việc gìn giữ và bảo tồn được các nền văn hóa của các dân tộc anh em trong xã.

 

Đội văn nghệ thôn 2 (Làng Mốc)

 

Đội văn nghệ thôn 11 (Làng ngọc sơn)

 

 

 

Đội văn nghệ thôn 12 (Làng bàn sáo)

 

 

 

Khai mạc giải bóng chuyền mở rộng xã Thọ Bình

Đại diện các đội tham gia giải bóng chuyền

 

 

Trận chung kết giải bóng chuyền mở rộng