Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
137334

Ngày 21/03/2023 Đảng ủy xã Thọ Bình tổ chức hội nghị" Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ"

Ngày 22/03/2023 14:57:13

Thực hiện Thông báo Kết luận số 973-TB/HU ngày 18/01/2023 của ban thường vụ huyện ủy về ban hành kế hoạch xây dựng"Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ"trên địa bàn huyện; thực hiện Kế hoạch số 132-KH/HU ngày 27/01/2023 của huyện ủy Triệu Sơn về triển khai xây dựng"Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ trên địa bàn huyện TRiệu Sơn; thực hiện hướng dẫn số 66-HD/BDVHU ngày 30/01/2023 của Ban dân vận Huyện ủy TRiệu Sơn về triển khai xây dựng"chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ"

 IMG_20230322_095126.jpg        
Đồng chí: Lê Văn Khải- Bí thư Đảng ủy xã khai mạc hội nghị.
20230321_141929.jpg
Đồng chí : Đỗ Thanh Minh- PBT- Chủ tịch Hội đồng nhân  xã  thông qua kế hoạch triển khai xây dựng"Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ" trên địa bàn xã Thọ Bình.
20230321_141935.jpg


20230321_143655.jpg
Đồng chí: Nguyễn Thị Hương - Công chức VP-TK thông qua quyết định ban hành quy chế văn hóa công sở và qy tắc ứng sử của cán bộ, công chức và người lao động thuộc Ủy ban nhân dân xã Thọ Bình thực hiện :5 biết, 3 không, 4 thể hiện..

IMG_20230322_095126.jpg

Đồng chí: Lê Văn khả i- bế mạc hội nghị.
 

Ngày 21/03/2023 Đảng ủy xã Thọ Bình tổ chức hội nghị" Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ"

Đăng lúc: 22/03/2023 14:57:13 (GMT+7)

Thực hiện Thông báo Kết luận số 973-TB/HU ngày 18/01/2023 của ban thường vụ huyện ủy về ban hành kế hoạch xây dựng"Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ"trên địa bàn huyện; thực hiện Kế hoạch số 132-KH/HU ngày 27/01/2023 của huyện ủy Triệu Sơn về triển khai xây dựng"Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ trên địa bàn huyện TRiệu Sơn; thực hiện hướng dẫn số 66-HD/BDVHU ngày 30/01/2023 của Ban dân vận Huyện ủy TRiệu Sơn về triển khai xây dựng"chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ"

 IMG_20230322_095126.jpg        
Đồng chí: Lê Văn Khải- Bí thư Đảng ủy xã khai mạc hội nghị.
20230321_141929.jpg
Đồng chí : Đỗ Thanh Minh- PBT- Chủ tịch Hội đồng nhân  xã  thông qua kế hoạch triển khai xây dựng"Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ" trên địa bàn xã Thọ Bình.
20230321_141935.jpg


20230321_143655.jpg
Đồng chí: Nguyễn Thị Hương - Công chức VP-TK thông qua quyết định ban hành quy chế văn hóa công sở và qy tắc ứng sử của cán bộ, công chức và người lao động thuộc Ủy ban nhân dân xã Thọ Bình thực hiện :5 biết, 3 không, 4 thể hiện..

IMG_20230322_095126.jpg

Đồng chí: Lê Văn khả i- bế mạc hội nghị.