Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
137334

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN

Ngày 03/08/2021 18:14:46

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN XÃ THỌ BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THỌ BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                                                                                                                           

DANH SÁCH

Người phát ngôn xã thọ bình

 

 

Stt

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ emeil

Ghi chú

1

Lò Văn Tiến

Chủ tịch UBND xã

0932832678

lovantienubndbs@gmail.com

 

 

     

                                                                                                                                               

Thọ Bình, ngày 03 tháng 8 năm 2021

                                                                                                                   Người lập danh sách 

    

 

                                                                                                                     Hoàng Văn Đang

  

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN

Đăng lúc: 03/08/2021 18:14:46 (GMT+7)

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN XÃ THỌ BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THỌ BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                                                                                                                           

DANH SÁCH

Người phát ngôn xã thọ bình

 

 

Stt

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ emeil

Ghi chú

1

Lò Văn Tiến

Chủ tịch UBND xã

0932832678

lovantienubndbs@gmail.com

 

 

     

                                                                                                                                               

Thọ Bình, ngày 03 tháng 8 năm 2021

                                                                                                                   Người lập danh sách 

    

 

                                                                                                                     Hoàng Văn Đang