Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
45
Hôm qua:
27
Tuần này:
113
Tháng này:
738
Tất cả:
95488

Thọ Bình nổ lực về đích nông thôn mới.

Ngày 16/03/2021 16:20:00

 

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, chung sức của nhân dân, xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn đang tích cực hoàn thành các tiêu chí "cứng" trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Chính quyền, nhân dân đang nỗ lực dồn sức hoàn thiện nốt các tiêu chí để về đích xã NTM trong năm 2021.

Xã Thọ Bình nằm phía ở Tây của Huyện Triệu Sơn, cách trung tâm huyện 15 km, với vị trí tiếp giáp các xã sau:

       Phía Đông giáp xã Hợp lý.
       Phía Tây giáp xã Bình Sơn.
       Phía Nam giáp xã Cán khê huyện Như Thanh.
       Phía Bắc giáp xã Thọ tiến và Thọ sơn.

      Toàn xã có 14 thôn sau sáp nhập. Diện tích tự nhiên là 1,883,57 hatrong đó diện tích đất trồng lúa là 329 ha, đất thổ cư và đất chuyên dùng là 330,31ha.

      Toàn xã có 2128 hộ với 7585 nhân khẩu. Đảng bộ có 345 Đảng viên sinh hoạt ở 17 chi bộ.

     Thu nhập bình quân đầu người  36 triệu đồng/người/năm 2020, cơ cấu các ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ lệ cơ cấu nông nghiệp, tăng tỷ lệ cơ cấu công nghiệp, thương mại- dịch vụ. Số hộ giàu, khá chiếm trên 47%, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến tháng 12/2020 là 102 hộ = 4,6%.

       Bên cạnh đó, xã cũng có những khó khăn nhất định, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp là chính, hiệu quả cây trồng, vật nuôi chưa cao. Nhiều người vẫn còn trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước, Xác định rõ những khó khăn đó, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo XDNTM phù hợp với điều kiện địa phương. Cùng với việc triển khai rà soát, đánh giá thực trạng 19 tiêu chí XDNTM, xã đã thành lập ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM, trong đó đồng chí Bí thư Đảng ủy là trưởng ban, đồng chí Chủ tịch UBND xã là phó ban.

       Căn cứ quy hoạch và đề án phê duyệt, UBND xã đã tổ chức các hội nghị nhân dân ở các thôn triển khai các nội dung trong XDNTM; đồng thời, để tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về "nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động để cùng nhau ra sức xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp; đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy truyền thống tốt đẹp tình làng nghĩa xóm, bài trừ tệ nạn xã hội, thực hiện nếp sống mới ở nông thôn; tổ chức phát động phong trào thi đua XDNTM và coi đây là chỉ tiêu thi đua của Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể với phương châm: cán bộ đảng viên gương mẫu làm trước và tích cực vận động nhân dân làm theo. Qua đó, tạo khí thế phấn khởi, đem lại niềm tin trong nhân dân về một chủ trương đúng và trúng. Từ đó, cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực hiến kế, hiến công, chung sức thực hiện các tiêu chí XDNTM. Người dân đã tự nguyện tham gia làm giao thông nông thôn, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa... Từ một xã có mạng lưới giao thông chủ yếu là đường đất đến nay đã cơ bản cứng hoá hóa các tuyến đường giao thông nông thôn.

Hình ảnh các công trình văn hoá đang được khởi công xây dựng và hoàn thiện

 

Công trình trường Mần non đang thi công.

Công trình nhà văn hóa Thôn 11 đang thi công.

Công trình nhà văn hóa Thôn 10 đang thi công.

 

Công trình trường THCS đang thi công.

Công trình Thôn 12 đang thi công. 

Thọ Bình nổ lực về đích nông thôn mới.

Đăng lúc: 16/03/2021 16:20:00 (GMT+7)

 

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, chung sức của nhân dân, xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn đang tích cực hoàn thành các tiêu chí "cứng" trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Chính quyền, nhân dân đang nỗ lực dồn sức hoàn thiện nốt các tiêu chí để về đích xã NTM trong năm 2021.

Xã Thọ Bình nằm phía ở Tây của Huyện Triệu Sơn, cách trung tâm huyện 15 km, với vị trí tiếp giáp các xã sau:

       Phía Đông giáp xã Hợp lý.
       Phía Tây giáp xã Bình Sơn.
       Phía Nam giáp xã Cán khê huyện Như Thanh.
       Phía Bắc giáp xã Thọ tiến và Thọ sơn.

      Toàn xã có 14 thôn sau sáp nhập. Diện tích tự nhiên là 1,883,57 hatrong đó diện tích đất trồng lúa là 329 ha, đất thổ cư và đất chuyên dùng là 330,31ha.

      Toàn xã có 2128 hộ với 7585 nhân khẩu. Đảng bộ có 345 Đảng viên sinh hoạt ở 17 chi bộ.

     Thu nhập bình quân đầu người  36 triệu đồng/người/năm 2020, cơ cấu các ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ lệ cơ cấu nông nghiệp, tăng tỷ lệ cơ cấu công nghiệp, thương mại- dịch vụ. Số hộ giàu, khá chiếm trên 47%, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến tháng 12/2020 là 102 hộ = 4,6%.

       Bên cạnh đó, xã cũng có những khó khăn nhất định, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp là chính, hiệu quả cây trồng, vật nuôi chưa cao. Nhiều người vẫn còn trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước, Xác định rõ những khó khăn đó, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo XDNTM phù hợp với điều kiện địa phương. Cùng với việc triển khai rà soát, đánh giá thực trạng 19 tiêu chí XDNTM, xã đã thành lập ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM, trong đó đồng chí Bí thư Đảng ủy là trưởng ban, đồng chí Chủ tịch UBND xã là phó ban.

       Căn cứ quy hoạch và đề án phê duyệt, UBND xã đã tổ chức các hội nghị nhân dân ở các thôn triển khai các nội dung trong XDNTM; đồng thời, để tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về "nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động để cùng nhau ra sức xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp; đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy truyền thống tốt đẹp tình làng nghĩa xóm, bài trừ tệ nạn xã hội, thực hiện nếp sống mới ở nông thôn; tổ chức phát động phong trào thi đua XDNTM và coi đây là chỉ tiêu thi đua của Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể với phương châm: cán bộ đảng viên gương mẫu làm trước và tích cực vận động nhân dân làm theo. Qua đó, tạo khí thế phấn khởi, đem lại niềm tin trong nhân dân về một chủ trương đúng và trúng. Từ đó, cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực hiến kế, hiến công, chung sức thực hiện các tiêu chí XDNTM. Người dân đã tự nguyện tham gia làm giao thông nông thôn, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa... Từ một xã có mạng lưới giao thông chủ yếu là đường đất đến nay đã cơ bản cứng hoá hóa các tuyến đường giao thông nông thôn.

Hình ảnh các công trình văn hoá đang được khởi công xây dựng và hoàn thiện

 

Công trình trường Mần non đang thi công.

Công trình nhà văn hóa Thôn 11 đang thi công.

Công trình nhà văn hóa Thôn 10 đang thi công.

 

Công trình trường THCS đang thi công.

Công trình Thôn 12 đang thi công.