Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
137334
Cơ sở chuyển đổi số

Cơ sở chuyển đổi số

Cơ sở chuyển đổi số

Cơ sở chuyển đổi số

Cơ sở chuyển đổi số

Đăng lúc 11 ngày trước · 0 lượt xem

một số giải pháp chuyển đổi số trên địa bàn xâ Thọ Bình đến năm 2025 và định hướng năm 2030

một số giải pháp chuyển đổi số trên địa bàn xâ Thọ Bình đến năm 2025 và định hướng năm 2030

Đăng lúc 11 ngày trước · 0 lượt xem

năm 2024 đấy mạnh chuyển đổi số quốc gia tạo bứt phá phát triển kinh tế- xã hội

năm 2024 đấy mạnh chuyển đổi số quốc gia tạo bứt phá phát triển kinh tế- xã hội

Đăng lúc 11 ngày trước · 0 lượt xem

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp

Đăng lúc 11 ngày trước · 0 lượt xem

VAI TRÒ CỦA CHỮ KÝ SỐ

Trong bối cảnh thúc đẩy xây dựng Chính phủ số, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số và xã hội số, việc sử dụng chữ ký số (CKS) trong các giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến hay các thủ tục hành chính liên thông... đã được xác định là một giải pháp quan trọng và mang lại rất nhiều tiện ích cho người dân cũng như doanh nghiệp.

Đăng lúc 3 tháng trước · 0 lượt xem

Chuyển đổi số chú trọng việc hỗ trợ để giúp con người thông minh hơn. Giúp con người ra quyết định dựa trên số liệu nhiều hơn, thông minh hơn, không chú trọng việc thay người

Chuyển đổi số chú trọng việc hỗ trợ để giúp con người thông minh hơn. Giúp con người ra quyết định dựa trên số liệu nhiều hơn, thông minh hơn, không chú trọng việc thay người

Đăng lúc 3 tháng trước · 0 lượt xem