Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
96
Hôm qua:
39
Tuần này:
158
Tháng này:
283
Tất cả:
128823

THÔNG TIN ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY XÃ THỌ BÌNH NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Ngày 20/04/2021 08:59:00

THÔNG TIN ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY XÃ THỌ BÌNH NHIỆM KỲ 2020 - 2025

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Lê Văn Khải

Bí Thư đảng ủy

0989097295

2

Đỗ Thanh Minh

PBT TT

0963892059

3

Lò Văn Tiến

PBT

0932832678

4

Nguyễn Xuân Vui

Ủy viên

0386174251

5

Đỗ Văn Hùng

Ủy viên

0372250772

6

Lữ Quốc Quý

Ủy viên

0969347648

7

Phạm Đình Thành

Ủy viên

0934195855

8

Nguyễn Trọng Xuân

Ủy viên

0971612534

9

Hoàng Thị Suốt

Ủy viên

0918069913

10

Lê Thị Phượng

Ủy viên

0974810279

11

Lê Thị Thị Lan

Ủy viên

0352782333

12

Ngân Xuân Tâm

Ủy viên

0979728046

13

Lê Duy Việt

Ủy viên

0976657297

14

Lê Anh Tuấn

Ủy viên

0914320743

 

 

  

THÔNG TIN ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY XÃ THỌ BÌNH NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đăng lúc: 20/04/2021 08:59:00 (GMT+7)

THÔNG TIN ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY XÃ THỌ BÌNH NHIỆM KỲ 2020 - 2025

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Lê Văn Khải

Bí Thư đảng ủy

0989097295

2

Đỗ Thanh Minh

PBT TT

0963892059

3

Lò Văn Tiến

PBT

0932832678

4

Nguyễn Xuân Vui

Ủy viên

0386174251

5

Đỗ Văn Hùng

Ủy viên

0372250772

6

Lữ Quốc Quý

Ủy viên

0969347648

7

Phạm Đình Thành

Ủy viên

0934195855

8

Nguyễn Trọng Xuân

Ủy viên

0971612534

9

Hoàng Thị Suốt

Ủy viên

0918069913

10

Lê Thị Phượng

Ủy viên

0974810279

11

Lê Thị Thị Lan

Ủy viên

0352782333

12

Ngân Xuân Tâm

Ủy viên

0979728046

13

Lê Duy Việt

Ủy viên

0976657297

14

Lê Anh Tuấn

Ủy viên

0914320743