Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
137334

Thông tin nhân sự BCH Đảng ủy xã Thọ Bình

Ngày 30/11/2020 21:05:13

 

THÔNG TIN NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Lê Văn Khải

Bí Thư đảng ủy

0989097295

2

Đỗ Thanh Minh

Phó bí thư thường trực

0963892059

3

Lò Văn Tiến

Phó bí thư

0932832678

4

Nguyễn Xuân Vui

Ủy viên

0386174251

5

Đỗ Văn Hùng

Ủy viên

0372250772

6

Lữ Quốc Quý

Ủy viên

0762620768

7

Ngân Xuân Tâm

Ủy viên

0979728046

8

Hoàng Thị Suốt

Ủy viên

0918069913

9

Nguyễn Trọng Xuân

Ủy viên

0971612534

10

Lê Thị Lan

Ủy viên

0352782333

11

Lê Thị Phượng

Ủy viên

0865481470

12

Lê Duy Việt

Ủy viên

0976657297

13

Phạm Đình Thành

Ủy viên

0934195855

14

Lê Anh Tuấn

Ủy viên

0914320743

 

 

 

 

Thông tin nhân sự BCH Đảng ủy xã Thọ Bình

Đăng lúc: 30/11/2020 21:05:13 (GMT+7)

 

THÔNG TIN NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Lê Văn Khải

Bí Thư đảng ủy

0989097295

2

Đỗ Thanh Minh

Phó bí thư thường trực

0963892059

3

Lò Văn Tiến

Phó bí thư

0932832678

4

Nguyễn Xuân Vui

Ủy viên

0386174251

5

Đỗ Văn Hùng

Ủy viên

0372250772

6

Lữ Quốc Quý

Ủy viên

0762620768

7

Ngân Xuân Tâm

Ủy viên

0979728046

8

Hoàng Thị Suốt

Ủy viên

0918069913

9

Nguyễn Trọng Xuân

Ủy viên

0971612534

10

Lê Thị Lan

Ủy viên

0352782333

11

Lê Thị Phượng

Ủy viên

0865481470

12

Lê Duy Việt

Ủy viên

0976657297

13

Phạm Đình Thành

Ủy viên

0934195855

14

Lê Anh Tuấn

Ủy viên

0914320743