Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
137334

Nhân sự Mặt trận Tổ Quốc và các ngành đoàn thể xã Thọ Bình

Ngày 30/11/2020 21:13:48

 THÔNG TIN NHÂN SỰ MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Xuân Vui

Chủ tịch MTTQ xã

0386174251

2

Lê Thị Lan

Bí thư ĐTN

0352782333

3

Hoàng Thị Suốt

Chgủ tịch Hội phụ nữ xã

0918069913

4

Ngân Xuân Tâm

Chủ tịch Hội nông dân

0979728046

5

Nguyễn Trọng Xuân

Chủ tịch Hội cựu chiến binh

0971612534

 

  

Nhân sự Mặt trận Tổ Quốc và các ngành đoàn thể xã Thọ Bình

Đăng lúc: 30/11/2020 21:13:48 (GMT+7)

 THÔNG TIN NHÂN SỰ MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Xuân Vui

Chủ tịch MTTQ xã

0386174251

2

Lê Thị Lan

Bí thư ĐTN

0352782333

3

Hoàng Thị Suốt

Chgủ tịch Hội phụ nữ xã

0918069913

4

Ngân Xuân Tâm

Chủ tịch Hội nông dân

0979728046

5

Nguyễn Trọng Xuân

Chủ tịch Hội cựu chiến binh

0971612534