Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
55
Hôm qua:
129
Tuần này:
424
Tháng này:
258
Tất cả:
59522
 ỦY BAN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   XÃ THỌ BÌNH                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
    

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

XÃ THỌ BÌNH

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thế Vinh

BT Đ U

01688672621

2

Vi Xuân Tường

CT  HND

0943646071

3

Đỗ Thanh Minh

PBT CT HDND

0963892059

4

Nguyễn Trọng Cần

CHỦ TỊCH UBND

0978634584

5

Đỗ Xuân Nhạ

PHÓ CT UBND

0972660666

6

Nguyễn Xuân Vui

CT MTTQ

01686174251

7

Đỗ Văn Hùng

BT DTN

0886769197

8

Hoàng Thị Suốt

CT HPN

0918069913

9

Hoàng Văn Giáp

PCT HĐND

01248213299

10

Lê Sỹ Thiềng

CT HCCB

0373209775

11

Lê Đình Luận

CA

0984508758

12

Lữ Quốc Quý

CHỈ HUY QS

0969347648

13

Nguyễn Thị Hương

CC VP TK

01219000023

14

Nguyễn Thị Thắm

CC VP HC

0948463614

15

Phạm Tiến Thành

CC ĐC XD

0949009187

16

Bùi Thị Hồng

CC NN – MT

0941252179

17

Nguyễn Văn Thảo

CC TC – KH

0987937557

18

Nguyễn Anh Tuấn

CC TC KH

01277010582

19

Trần Đình Tài

CC TP- HT

0936156038

20

Phạm Thị Chung

CC LDTBXH

0943790668

21

Lê Công Sơn

CC TP 2

0982105727

22

Hoàng Văn Đang

CC VH

0903200352

23

Nguyễn Văn Liệu

TT1

01265641452

24

Ngân Văn Dương

TT2

0886772973

25

Lương Xuân Ngọc

TT3

0886742230

26

Nguyễn Lương Tới

TT4

01628508711

27

Trịnh Văn Trung

TT5

0982280643

28

Trịnh Đình Sáu

TT6

01694876394

29

Trương Văn Tình

TT7

0976802715

30

Lê Đình Hùng

TT8

0165729238

31

Lê Viết Thụ

TT9

0948652271

32

Mai Văn Định

TT10

0948521337

33

Lê Trọng Huy

TT11

0911252238

34

Nguyễn Hoàng Lộc

TT13

0919064811

35

Vi Ngọc Lương

TT14

01677495146

 36

Bùi Văn Trường

TT15

0886743306

37

Hà Công Hồng

TT16

0988050165

38

Ngân Xuân Hoàn

TT17

01662899901

39

Trịnh Viết Thao

TT18

01254211321

40

Ngân Xuân Tâm

 

 

41

Lê Văn Hùng

 

 

42

Hoàng Hoa Xuân

 

01254207772

43

Đỗ Xuân Trị

 

0886718130

44

Lê Quốc Tuyết

 

 

45

Lê Văn Liên

 

 

46

Lê Huy Luân

 

 

47

Trương Văn Huy

 

 

48

Trịnh Viết Kiện

 

 

49

Mai Văn Bình

 

 

50

Nguyễn Văn Lộc

 

 

51

Vũ Hoàng Vân

 

 

52

Lê Văn Lương

 

 

53

Lữ Quốc Yên

 

0886718130

54

Cao Thị Diệp

 

 

55

Ngân Thị Minh

 

 

56

Hà Công Quân

 

 

57

Ngân Văn Thế

 

 

58

Lê Đình Hạp

 

 

59

Nguyễn Xuân Hoàng

 

 

60

Hoàng Hòa Toàn

 

 

61

Mai Thế Xung

 

 

62

Lê Văn Lợi

 

 

63

Trịnh Sơn

 

 

64

Phạm Văn Châu

 

 

65

Bùi Văn Dương

 

 

66

Trịnh Thế Trường

 

 

67

Lương Văn Mao

 

 

68

Mai Văn Thạo

 

 

69

Trịnh Huy Hoàn

 

 

70

Quách Văn Lễ

 

 

71

Phạm Văn Mạnh

 

 

72

Vi Đức Toàn

 

 

73

Bùi Khắc Bảy

 

 

74

Lương Văn Thành

 

 

75

Hoàng Viết Khang

 

 

76

Nguyễn Đình Cảnh

 

 

77

Nguyễn Tài Vinh

 

01254212321

78

Lê Sỹ Đình

 

01258564679

79

Lê Thị Phượng - P.bt Dtn

 

01294697727